Галина Чулева от Telenor: Адаптират се не хората с увреждания, а екипите, в които те попадат

Програмата Open Mind дава възможност за кариерно развитие за хора с увреждания

Добрите примери на компании с дългосрочна стратегия по корпоративна отговорност в България не изобилстват, но такива, за радост, все пак има и тази статия е посветена на точно такъв. Telenor,  една от водещите телекомуникационни компании в България, стартира за шеста поредна година програмата Open Mind. Тя цели да промени цялостното отношение към хората с увреждания, като им предостави шанс за работа в достъпна среда, осигури им ментор и психологическа подкрепа. Това е истински работещият модел на социалното включване – инвестиране в осигуряване на подходящи условия, в които потенциалът на дадена личност да може да се прояви и развие. 

Тази година към програмата се присъединява и новото дружество CETIN България, част от CETIN Group. Участниците ще имат възможност да работят в екипа на телекомуникационния гигант за период от две години и в разнообрази направления, сред които маркетинг, продажби, финанси, право и технологии. 

Разговарях с Галина Чулева, главен директор „Управление на хора и култура“ в Telenor, за да науча повече за програмата Open Mind и как тя променя живота на участниците и менторите. В края на материала ще намерите видео, посветено на Open Mind с действителни участници от програмата в главните роли, както и подробности за кандидатстването. 

За да провеждате инициативата за шеста поредна година, явно тя се е доказала като успешна. Какви са измеренията на успеха ѝ според Вас?

Галина Чулева (снимка: Юлиян Донов, за сп. ”Мениджър”)

Пътят ни към това шесто издание включва пет години на упорита работа, която фокусираме в няколко посоки. На първо място беше изграждането на отворена и достъпна работна среда, която е задължително условие за успех. От друга страна обаче са усилията ни да намерим партньори по програмата – както вътре в компанията, където хората на Теленор са доброволци по Open Mind и дават от времето и уменията си за програмата, така и навън, с партньори, които ни помагат да достигнем до хората, които са таргета на програмата. През годините заедно се учихме и точно като едно семейство прегърнахме и развихме тази идея с общи усилия и желанието да покажем, че различията не непременно ни разделят, а напротив – биха могли да ни обогатяват и научат на много. Постепенно интересът към програмата нарасна, а успоредно с това все повече колеги от нашия екип проявяват желание да се включат като ментори, обучители или организатори. Усилията ни започват да се отплащат, а промяната да се усеща. Възможността, която винаги сме искали да дадем на хората с увреждания, е факт и дори в екипа ни има петима колеги с увреждания, които назначихме на постоянен договор след приключване на участието им в Open Mind.

Успехът за нас е всеки човек с увреждане, който е станал част от Open Mind и се е реализирал на трудовия пазар, но и ефектът върху екипа на Теленор, който направи възможно програмата да се разгърне в такъв мащаб.

Какво бихте казали на работодателите, които смятат, че наемането на хора с увреждания е непосилна задача за тях? Винаги ли е скъпо адаптирането на работната среда за служител с увреждане?

Някой беше казал, че големите промени започват с малки стъпки и Open Mind е доказателство за това. Усилието си струва и не е необходимо да имаш голяма компания зад гърба си, защото дори и по-малките инвестиции са крачка в правилната посока и имат своето голямо значение. Адаптирането на работната среда е еднократна инвестиция, която се изплаща с времето. Също така съществуват и държавни субсидии, които могат да помогнат на бизнесите да стартират инициатива в подкрепа на хора с увреждания, давайки им по този начин шанс да работят.

Като част от инициативите, които посвещаваме на хората с увреждания, вече втора година правим и Open Mind Workshops. На тях споделяме своя опит с бизнеса и се надяваме, че повече ще бъдат тези, които ще последват примера ни. Целта ни е да покажем, че не е нужна рязка и огромна промяна с големи бюджети, но е важно да се направят първите малки и последователни стъпки. Най-големият успех за програмата ще бъде когато един ден няма да има нужда от специална програма за социална и професионална интеграция на хора с увреждания.

Програмата промени изцяло живота ми. Работя по специалността си – вече 5 години в  Telenor, и продължавам да се развивам.

Ивайло Иванов, E2E Quality Assurance Engineer, участник в Open Mind

Само въпрос на финансов ресурс ли е решението да наемеш човек с увреждане? 

Хората с увреждания са като всички други служители и тяхното наемане е резултат на професионална преценка и увереността, че са добри специалисти. Желанието и отговорността да направиш адаптацията му възможна, да дадеш този шанс на него и колегите му е най-важният фактор. Може би би било изненада за много хора, но  онези, които имат нужда да се учат на адаптация се оказват не хората с увреждания, а екипите, в които те попадат. Именно пътят докато една компания и нейните хора узреят за това да приемат на работа хора с различни възможности е основната инвестиция. Налага се да се учи, да се мисли, да се преценява, да се адаптира, да се инвестират много ресурси, които в много по-голямата си част не са финансови. Да, финансите са фактор, защото са част от всяко нещо в света на бизнеса, но не са определящи в случая. И не бива да бъдат.

Печели ли цялото общество от развиването на КСО на компаниите?

Това е крайната цел. В дългосрочен план ние се опитваме да развием този значим сегмент на трудовия пазар у нас (хората с увреждания), давайки му най-фундаменталното – шанс да учи, да се развива и да работи. Ние, като компания, печелим, защото развиваме и обогатяваме собствените си екипи, а успоредно с това печели и обществото, което има устойчив пример, а и дългосрочна инвестиция в най-ценния капитал – знанието и кариерата. 

Посрещане на участника в програмата Open Mind Петко Сталинчев, 2018 г. (снимка: Telenor)

Промени ли се някоя Ваша нагласа вследствие на работата по програмата Open Mind? Какво ви даде тя?

Не само моите в частност, но и на повечето колеги в компанията. Всички сме докоснати, променени, много по-толерантни и по-съпричастни един към друг, а това е най-важното, най-определящото. С течение на времето стана така, че Open Mind се превърна в наше ДНК, напълно естествено приемаме колегите с увреждания и те по никакъв начин не се чувстват различни, напротив – средата е адаптирана, екипът приятелски настроен и всички заедно се учим и променяме всеки ден. Развиваме се и показваме, че хората с увреждания по никакъв начин не са по-лоши специалисти в своите сфери на дейност. 

Знаете ли за участници в програмата, които са променили качествено живота си вследствие на шанса, който им е даден?

Open Mind е сред най-устойчивите и дългосрочни инициативи на Теленор. За изминалите пет издания над 20 души с различни възможности са участвали в програмата, като всички те са успешно реализирани на трудовия пазар, а петима от тях са назначени на постоянен трудов договор в Теленор България. Програмата води до отлични резултати в приобщаване на хората с увреждания и е принос към един значим сегмент от пазара на труда у нас, където и държавата и бизнесите насочват все повече усилия.

Програмата за мен е трамплин за кариерно развитие. Научих се да бъда по-дисциплиниран и отговорен към поставена ми задача и в живота си също се уча на това. Освен това е и престижна добавка към CV-то ми.

Петко Сталинчев, Специалист обработка на документи към Архив и участник в Open Mind

Какви са вашите впечатления за нагласата на българите към КСО дейностите и надеждите ви?

Ситуацията, създала се в следствие на коронавирус пандемията, промени тези нагласи. Корпоративната социална отговорност и дарителството излязоха на преден план и всички ясно осъзнаха, че в гранични ситуации те са онази връзка, която обединява бизнес, институции, НПО организации и им позволява да продължат напред дори по-силни. 

Надявам се да израснем в разработването на по-обмислени и иновативни бизнес модели и да градим реално подкрепящи програми. Да сме в позиция да пренасочваме ресурси и ноу-хау в краткосрочен и средносрочен план, за да подпомагаме уязвимите общности. Да има и все повече бизнеси с необходимия ресурс и нагласа да отделят ресурси и компетенции за създаването на устойчиви и обществено значими каузи и програми. Надявам се, че можем да  намерим по-добър начин да обединяваме усилията си, за да постигаме по-всеобхватни промени.

Гледайте видеото на Telenor с участници в програмата Open Mind:

Кандидатстването е отворено до 15 септември, а желаещите трябва да предадат автобиография и мотивационно писмо тук. Повече информация за програмата Open Mind ще намерите на този линк.

Снимка на публикацията: Telenor