Последвай ни:

Свържете се с Диляна Денева, за да разберете как може да направите бизнеса си достъпен за повече клиенти

Качествени услуги

Предоставям ефективна експертиза на база опита и познанията си.

Персонален подход

Всяка консултация се извършва на място и генерира индивидуални препоръки за вашия бизнес.

Оптимален разход

Инвестицията в универсален дизайн ще разшири кръга от клиенти и ще увеличи приходите ви.

За компанията

Denevaconsulting предлага консултантски услуги в сферата на достъпната среда и универсалния дизайн. Ако строите/проектирате нова сграда или искате да направите съществуваща такава удобна и удовлетворяваща за възможно най-голям кръг потребители, Вие имате нужда от експертен съвет.

Универсалният дизайн е иновативен подход за България, но не и за редица развити страни по света. Бъдете в крак с актуалните тенденции в строителството и проектирането, създавайки максимално лесни и достъпни Вашите помещения и услуги.

Какво предлагам

Separator-Image-White

Като професионалист с петгодишен международен опит в европейска неправителствена организация (European Network on Independent Living – ENIL) и координатор по проекти на ENIL с „Център за независим живот – София“, мога да предложа съвети за достъпност, които ще направят бизнеса Ви още по-успешен.

Одит

Можете да ме поканите за извършване на одит на Вашия обект.

Посредством специализирани одитни списъци ще определя степента на достъпност на мястото.

Одитна оценка

Ще получите одитна оценка през следващите 7 дни. Тя ще включва:

  • – проблемни области 
  • – предписания и препоръки за постигане на достъпност
  • – приблизителни цени на техническите средства и преустройства

Одит

Можете да поканите Диляна за извършване на одит на Вашия обект.

Посредством специализирани одитни списъци тя ще определи степента на достъпност на мястото.

Одитна оценка

Ще получите одитна оценка през следващите 7 дни. Тя ще включва:

  • – проблемни области 
  • – предписания и препоръки за постигане на достъпност
  • – приблизителни цени на техническите средства и преустройства

Попитайте за консултация

Ако имате някакви въпроси към мен или искате да Ви консултирам, с удоволствие ще Ви помогна. Просто попълнете формата и я изпратете.