Човекът трябва да бъде поставен в центъра на всеки дизайн

Човекът трябва да бъде поставен в центъра на всеки дизайн

 

„Част от професионалната отговорност на всеки архитект е да подпомага социалните промени“. Това е посланието на една от най-популярните архитектки в Канада – Сюзан Рупташ – изложено в нейна статия за списанието Canadian Architect от юли 2018 г. Рупташ има дългогодишен опит като директор на водещата архитектурна компания Quadrangle, експерт е в областта на универсалния дизайн, бизнес лектор, университетски преподавател и председател на Асоциацията на архитектите в Онтарио. Ето какво пише тя за престижното специализирано издание:

Все още универсалният дизайн (този, който е подходящ за всеки потребител, независимо от възрастта и способностите му) се счита за специализирана област, позната и търсена не на масово ниво. Ето защо тази „бездна“ е запълнена от специалисти по достъпност, най-често хора с увреждания, които имат най-добрия поглед върху необходимите промени.

Част от задълженията ни на архитекти е да бъдем двигатели на социална промяна. Като професионалист с дългогодишен опит, наскоро създадох отдел в Quadrangle, целящ да предоставя консултантски услуги в полза на социалните промени. Реших, че е време всички архитекти и дизайнери да инкорпорират широкия спектър от принципи на универсалния дизайн в ежедневната си практика. Тези принципи трябва да не се изпълняват просто по задължение, а да се вникне в истинските им смисъл и полза.

Сюзан Рупташ (снимка: Quadrangle)

Съществува много литература по въпроса защо си струва да се обръща внимание на универсалния дизайн. Централният фокус обикновено е върху застаряващото население и свързаните с него физически ограничения. Но всъщност става въпрос за социална справедливост и неравни възможности. Не е допустимо някои хора да могат да използват пълния капацитет на публичните пространства и сгради, докато други да го правят с цената на много усилия и планиране. Когато напълно приемем разнообразието на възможностите, създаваните от нас работни и обществени места и градската среда ще бъдат естетически и  функционално цялостни.

За да изпълняват своята магия, най-добре е принципите на универсалния дизайн да се интегрират още в началото на процеса по създаването на дизайна и да бъдат следвани във всички фази на процеса. Когато дизайнерите сменят фокуса на мисленето си – да гледат на достъпността не като задължение, а като възможност, тогава истинската магия е възможна.

Паралелно с нуждата от промяна в нагласите е ясно е, че са необходими и средства за пригаждане на вече съществуващите сгради и пространства, които са недостъпни. Те са като „слонът в стаята“, който всеки се опитва да игнорира, но той все пак съществува. Това е проблем, чието решения изисква непрестанни усилия, но не бива да забравяме, че устойчивото решение е най-вече да спрем да изграждаме нови бариери.

Ето какво всички архитекти и дизайнери могат да направят още сега:

  • направете универсалния дизайн неразделна част от практиката ви
  • говорете с вашите клиенти за това
  • обучавайте служителите си
  • планирайте предварително универсалния дизайн, а не мислете за него след завършване на проекта си

Бъдете гъвкави. За да сте в крак със съвременните тенденции на пазара.

Учете се. За да бъдете вие и вашият екип информирани за световните лидерски практики, търсете информация.

Работете в сътрудничество. Търсете помощ от крайните потребители, консултирайте се с хора с увреждания – те знаят най-добре кое върши работа на практика.

Няма оправдание за проектирането на сгради, пространства и неща, които изключват хората. Без значение дали е съзнателно или от недомислие. Всеки дизайн трябва да поставя човекът в центъра. Време е за това.

 

Снимка: Брандън Бар