Ползите за бизнеса от достъпната среда

купчини с монети

Ползите за бизнеса от достъпната среда

Изграждането на универсално достъпна среда, която всички да ползват без затруднения, е само по себе си убедително с ползите, които ще носи. Универсалният дизайн предлага прогресивно развиващ се подход в създаването на среда, която е дружелюбна към всички потребители. Освен от обществена и правна гледна точка, този подход има особено важно значение и за бизнеса.

Ползите за бизнеса варират от увеличаване на потенциалния пазар до повишено ниво на удовлетвореност на клиентите.

Според официални статистически данни хората с увреждания в България (а и в другите европейски държави) наброяват приблизително 10% от населението. Едва ли има бизнес, който доброволно би изключил 10% от потенциалните си клиенти. Освен това, замислете се – ако един човек, чиито нужди от достъпна среда не са срещнати при даден обект, то вероятността да изгубите неговите/нейните близки, приятели, партньори като клиенти е огромен. Ако в една група от 10 човека, един ползва например патерици или инвалидна количка, то цялата група ще предпочете да отиде на място (хотел, заведение, кино, театър и т.н.), където е най-удобно да се влезе и чиито съоръжения се ползват максимално лесно. По-долу ще намерите синтезиран списък на ползите от достъпна среда за всеки бизнес.

Повишено търсене

Тъй като универсалният дизайн предлага достъпност и лесна употреба от всички клиенти, обектът става атрактивен за максимален брой хора. В допълнение, спектъра от различни типове клиенти се разширява.

Повишено ниво на удовлетвореност на клиентите и задържането им

Доволният клиент ще каже на своя кръг от познати за продукта/обекта, който са ползвали. Да не забравяме и мигновеното споделяне на мнение в социалните мрежи. Позитивните коментари биха направили продукта/обекта по-разпознаваем и съответно ще привлече нови потенциални клиенти.

Застъпване на различни ниши/клиенти

Продукти, насочени към определена целева група, понякога може да генерират интерес и търсене от неочаквани потребители. Така например, рампа, която ще направи достъпа за човек в инвалидна количка възможен, би била привлекателна и за клиент, който носи куфар на колелца.

Положителен обществен образ

Високата корпоративна социална отговорност доказано изгражда положителен имидж на компанията. Всяка бизнес практика, която насърчава устойчивото развитие, носи едновременно ползи за обществото и за компанията.

Срещане на повишените очаквания на съвременния потребител

В последните десетилетия общественият глас е значително по-чуваем, българският потребител е много по-уверен и запознат с правата си. С развитието на информационните технологии, подаването на оплакване и дори свързването с регулационни органи е „на един клик разстояние“. Компаниите са длъжни да имат всичко това предвид и да предлагат максимално качествени услуги. Спазването на регулациите за достъпност и архитектурни решения на принципа на универсалния дизайн не само ще спести глоби на компаниите, а ще донесе ползи от гледна точка на задоволяването на търсенето на днешните взискателни потребители.

Впечатление от пръв поглед

Потребителят формира своето мнение за даден продукт, обект или услуга от първата среща с тях. Скорошно изследване показа, че на интернет потребителя му трябват по-малко от 50 милисекунди (1/20 от секундата), за да прецени визуалния вид на уеб страницата, която посещава. Ако това, което предлагате на своите клиенти, е просто, лесно за употреба и с ясно послание, шансът да спечелите доверието им нараства неимоверно.

 

Автор: Диляна Денева